Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

- de eigenaar : de eigenaar van de website (Ellenbroek Automaten);
- gebruik(en) : alle denkbare handelingen;
- u : de gebruiker (bezoeker) van de website;
- de content : alle in de website aanwezige inhoud.

1. Het onderstaande is van toepassing op de door Ellenbroek Automaten gevoerde websites. Door de pagina te gebruiken/ bezoeken stemt u in met deze disclaimer;
2. De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, Ellenbroek Automaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde;
3. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden;
4. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten;
5. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken. Voor een verzoek kunt u zich richten aan; Ellenbroek Automaten, t.a.v. de directie, Dovenetel 10, 7322 DP te Apeldoorn of per email Info@ellenbroekautomaten.nl